Roślinność


Strefy roślinne w Ameryce Południowej
lasy równikowe
sawanny
pustynie i półpustynie
lasy podzwrotnikowe
stepy
roślinność śródziemnomorska
lasy liściaste i iglaste strefy umiarkowanej
tajga
tundra

Strefy roślinne a klimat
lasy równikowe – klimat równikowy
sawanny – klimat podrównikowy
lasy podzwrotnikowe – klimat równikowy; zwrotnikowy suchy, wilgotny
pustynie i półpustynie – klimat zwrotnikowy suchy; podzwrotnikowy kontynentalny; umiarkowany ciepły kontynentalny
stepy – klimat podzwrotnikowy morski, kontynentalny
roślinność śródziemnomorska – klimat podzwrotnikowy morski
lasy liściaste i iglaste strefy umiarkowanej – klimat umiarkowany ciepły morski
tajga – pogranicze klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego z kontynentalnym
tundra – klimat umiarkowany ciepły kontynentalny; okołobiegunowy subpolarny