Położenie:


Leży na zachodniej, północnej i południowej półkuli
Równik przechodzi przez północną część kontynentu
Zwrotnik Koziorożca przechodzi przez środkowo – południową część kontynentu
Od zachodu oblewa Ocean Spokojny
Od wschodu oblewa Ocean Atlantycki
Od północy oblewa Morze Karaibskie

Skrajne punkty:

Przylądek Gallinas 12°25' φ N
Przylądek Froward 53°54' φ S
Przylądek Parińas 81° 20' λ W
Przylądek Branco 34°47' λ W

Mapa z zaznaczonymi skrajnymi punktami

Rozciągłość południkowa:

12°25' + 53°54' = 66°19'

Rozciągłość równoleżnikowa:

81°20' – 34°47' = 46°33'

Powierzchnia kontynentu:

17,8 milionów km² (czwarty co do wielkości kontynent)