Klimat


Ze wzgledu na dużą rozciągłość południkową w Ameryce Południowej klimat jest bardzo zróznicowany.

Strefy klimatyczne i ich występowanie

Klimat podrównikowy występuje: Nizina Orinoko, Wyżyna Gujańska, Wyżyna Brazylijska
Klimat równikowy wybitnie wilgotny występuje: Nizina Amazonki
Klimat zwrotnikowy suchy występuje: na zachodnim wybrzeżu od przylądka Parińas do ok. 30°S, oraz w głębi kontynentu w "prostokącie" 18°S - 30°S 65°W - 75°W
Klimat zwrotnikowy wilgotny występuje: południowa część Wyżyny Brazylijskiej, nizina La Platy
Klimat podzwrotnikowy morski występuje: środkowa część Chile; Urugwaj
Klimat podzwrotnikowy kontynentalny występuje: środkowa część Argentyny
Klimat umiarkowany ciepły morski występuje: południowa część Chile
Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny występuje: Wyżyna Patagońska
Klimat okołobiegunowy subpolarny występuje: południowa część Ziemi Ognistej

W Andach są piętra klimatyczne spowodowane wysokością n.p.m., jak również szerokością geograficzną.